Oplosbaarheid van Zouten in water

OH- O2- Cl- Br- I- F- S2- NO3- CO32- SO42- PO43-
Ag+ - s s s s g s g s m s
Al3+ s s g g g g - g - g s
Ba2+ g - g g g m m g s s s
Ca2+ m - g g g s m g s m s
Cu2+ s s g g - g s g s g s
Fe2+ s s g g g m s g s g s
Fe3+ s s g g - m s g - g s
Hg2+ - s g m s - s g s - s
K+ g g g g g g g g g g g
Mg2+ s s g g g s s g s g s
Na+ g g g g g g g g g g g
NH4+ - - g g g g - g - g -
Pb2+ s s m m s m s g s s s
Sn2+ s s g g g g s - - g s
Zn2+ s s g g g g s g s g s

door Tim van Waardenburg